Hướng dẫn sửa có quá nhiều Redirects lỗi trong WordPress

Hướng dẫn sửa có quá nhiều Redirects lỗi trong WordPress

Trong quá trình xây dựng và vận hành website, bạn có thể gặp một số lỗi phổ biến có thể thật sự gây khó khăn đối với bạn. Trong các lỗi đó thì lỗi “vòng lặp chuyển hướng hay chuyển hướng quá nhiều lần” sẽ gây khó khăn cho người sử dụng website. Trong bài viết này, tôi xin được chia sẻ cách khắc phục lỗi “vòng lặp chuyển hướng hay chuyển hướng quá nhiều lần” trong wordpress.

Nguyên nhân gây ra lỗi “Too Many Redirects”

Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi “Website bị chuyển hướng nhiều lần”:

  • Thiết lập WordPress Address (URL) và Site Address (URL) của bạn khác nhau hoặc không chính xác.
  • Có thể một plugin nào đó có cấu hình, cài đặt sai dẫn đến trang web của bạn bị chuyển hướng.
  • Nội dung của tập tin .htaccess của bạn bị thay đổi.
  • Một trang web mới được tạo ra với URL giống với trang web đã bị xóa trước đó.
  • Trên cùng một địa chỉ IP bạn lưu trữ nhiều trang web.

Cách khắc phục lỗi “Too Many Redirects”

Đảm bảo thiết lập WordPress Address (URL) và Site Address (URL) được khai báo chính xác

Nếu bạn vào được Dashboard vào Settings » Genneral.Bạn nên chỉnh lại đúng với URL website của bạn

Bạn nên chỉnh đúng site url website của mình kể cả (https:// hoặc http://) hay một trường có tiền tốt www. một trường không.

Nếu bạn không vào được Dashboard, bạn có thể sử dụng các phần mềm để truy cập FTP hoặc File Manager của Cpanel, sau khi kết nối được website, bạn tìm file wp-config.php để tiến hành chỉnh sửa.

Bạn hãy thêm đoạn code này vào file wp-config.php website của bạn:

define('WP_HOME', 'http://example.com');
define('WP_SITEURL', 'http://example.com');

Nếu bạn dùng www thì thêm đoạn dưới:

define('WP_HOME', 'http://www.example.com');
define('WP_SITEURL', 'http://www.example.com');

Tìm và vô hiệu hóa plugin có thể gây ra lỗi “Too Many Redirects”

Bạn có thể tìm plugin gây ra lỗi bằng cách tắt tất cả các plugin, sau đó bật lại từng cái để xác nhận plugin gây lỗi.

Tiếp theo, bạn kiểm tra xem website của bạn hết lỗi “Too Many Redirects” chưa. Nếu lỗi do plugin bạn vừa vô hiệu hóa thì hãy vào xem phần cấu hình của plugin đó chỉnh sửa sao cho phù hợp. Nếu ko phải lỗi do plugin, bạn nên kiểm tra các khả năng lỗi tiếp theo.

Chỉnh sửa, khôi phục tập tin .htaccess sao cho phù hợp

Nếu bạn có sẵn bản backup của tập tin .htaccess thì hãy upload và ghi đè lên tập tin .htaccess hiện tại. Nếu bạn ko lưu bản backup thì bạn nên chỉnh sửa nội dung tập tin .htaccess như sau:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Bạn hãy lưu lại và kiểm tra xem web của bạn khắc phục được lỗi chưa?

Xóa cache và cookies của trình duyệt web

Để khắc phục lỗi này trong trình duyệt Google Chrome, click vào nút 3 chấm đứng để mở các tùy chọn >> chọn Cài đặt (Settings).

Trong trang Cài đặt (Settings), bạn scroll xuống và click vào Nâng cao (Advanced)

Trong tùy chọn Nâng cao (Advanced), tìm đến Cài đặt nội dung (Content Settings) và click vào nó.

Bạn hãy kiểm tra xem tùy chọn Allow Site to Save and Read Cookie Data có được bật hay chưa. Nếu chưa, hãy bật nó lên.

Đối với trình duyệt FireFox, bạn hãy click vào biểu tượng Settings ở bên trên góc phải, chọn Options. Tiếp theo click vào Privacy and Security, cuộn xuống dưới và tìm đến phần “Cookies and Site Data”.

Sau đó bạn hãy truy cập lại vào site WordPress của bạn xem đã hết lỗi hay chưa.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục được lỗi “vòng lặp chuyển hướng hay chuyển hướng quá nhiều lần”.