Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Các Cần Thiết Kế WEB

1. Thông tin các trang cần có

2. Mô tả các chức năng

3. Logo, hình banner và thông tin sản phẩm mẫu (để chúng tôi làm demo)

4. Danh mục sản phẩm

4. Thông tin Liên hệ trên website (số ĐT, Email, Address)

5. Thông tin về tên miền (nếu khách hàng đã mua tên miền)